2018-2019 Akademik Yılı Girişli Olup, 23.01.2020 Tarihinde Yapılan Yeterlik Sınavında Başarısız Olan Öğrencilerin Dikkatine

Değerli Öğrencilerimiz,

İngilizce Hazırlık eğitimlerine 2018-2019 Akademik Yılında başlayan, eski Hazırlık Yönetmeliği hükümlerine tabi olup, 23.01.2020 tarihinde yapılan Yeterlik sınavında başarısız olan tekrar statüsündeki öğrencilerimizi Haziran ayında yapılacak Yeterlik Sınavına hazırlayabilmek için, Bahar Yarıyılında 15 haftalık “Yeterlik Sınavına Destek Eğitimi” sınıfları açılacaktır.

Program ücretsiz olup, eski Yönetmelik hükümlerine göre yeterlik sınavına girme hakkı verilmiş olan tekrar öğrencileri kurlarına bakılmaksızın bu programdan yararlanabilirler.

Program tamamen bilgi aktarımı, eksik bilgilerin giderilmesi, sınav örnekleri üzerinde çalışma, alıştırmalar, vb. biçiminde olacak, öğrencilerin ara sınav ya da final sınavı yükümlülüğü olmayacaktır. Ancak, katılma talebinde bulunan öğrencilerin derslere devam zorunluğu bulunacaktır. 20 saat devamsızlığı aşan öğrencilerin kurs niteliğindeki destek eğitimi programından yararlanma hakkı devamsızlığın dolduğu tarihten itibaren ortadan kalkacak ve aksine talepler dikkate alınmayacaktır.

Tekrar öğrencilerine akademik bir destek sağlamak amacıyla yapılandırılan bu programa katılmak için öğrencilerin en geç 10.02.2020 tarihi mesai bitimine kadar  aşağıdaki linki doldurmaları gerekmektedir.

Link için tıklayınız.

Programdan yararlanmayacak öğrenciler için 2 seçenek söz konusudur. Bu öğrenciler;

a) Kaldıkları kurun tekrar sınıfına devam edebilirler .

b) Yeterlik Sınavına kendi imkanlarıyla hazırlanacaklarını belirten dilekçe formunu doldurabilir ve devam zorunluğundan muaf olarak Haziran ayındaki yeterlik sınavına gelebilirler.

Çalışmalarınızda başarılar dileriz.


Yabancı Diller Bölümü
Hazırlık Birimi