×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Sevgili Öğrenciler,

 • Yükseköğretim Kurulu’nun ilgili genelgesi doğrultusunda, pandemi koşulları nedeniyle eğitim-öğretimin seyreltilmiş sınıflarda ve sağlık önlemleri dikkate alınarak yürütülebilmesi amacıyla,  Çankaya Üniversitesi Senatosunun 31 Ağustos 2021 tarihli toplantısında aldığı Üniversitemizde eğitimin karma (hybrid) biçimde uygulanması  kararına bağlı olarak, 2021-2022 Akademik Yılı Güz Döneminde İngilizce Hazırlık Eğitimi Birimi’nde derslerimiz aşağıda ayrıntıları açıklanan biçimde yürütülecektir:
  • Her bir düzey ve sınıfta, sınıfın toplam öğrenci mevcudu 2 gruba ayrılacak; her bir grup ayın tek ve çift tarihli günlerine planlanmış olarak  hem yüz yüze hem online olarak eğitime katılacaklardır. Her sınıf A ve B olmak üzere 2 grup şeklinde listelerle tanımlanacaktır. Grubu A olan öğrenciler ayın çift günlerinde; Grubu B olan öğrenciler ise ayın tek günlerinde eğitime yüz yüze katılacaklardır. Örneğin;
   • 06 Aralık 2021 tarihinde A grubunda olan öğrenciler yüz yüze derse gelirken, B grubunda olan öğrenciler o gün derse çevirim içi katılacaklardır.
   • 07 Aralık 2021 tarihinde ise, B grubunda olan öğrenciler yüz yüze derse gelecekler, A grubunda olan öğrenciler ise çevirim içi katılacaklardır.
  • Derslerin çevrim içi gruplarında Zoom kullanılacak ve öğrencilere sistemle ilgili olarak ayrıntılı bilgiler sunulacaktır.
  • Öğrencilerin yüzyüze veya çevrim içi derslere devamlarında yönetmelikte öngörülen devam koşulu aranacaktır.
  • Tüm düzeylerde dönemiçi ve dönem sonu sınavları yüz yüze yapılacaktır.

 

 

 • Hazırlık Eğitiminin sağlıklı ve verimli yürütülebilmesi için öğrencilerimizin Üniversitemizce açıklanan önlemlere ve kurallara tamamen dikkat etmesi esastır.
 • Bu doğrultuda Hazırlık Eğitiminde 2. Periyot dersleri 06 Aralık 2021 tarihinde saat 09:20 itibariyle başlayacaktır.
 • Öğrencileri ilgilendiren diğer bilgiler için Öğrenci Bilgilendirme Kılavuzuna bakınız. (Öğrenci Bilgilendirme Kılavuzu için tıklayınız.)
 • Güz yarıyılı eğitiminizi hem yüz yüze derslerle hem de bilgisayar, tablet ya da telefon başında çevirim içi derslerle ve Moodle’daki öğretim materyalleri ile tamamlayacaksınız. Bu yüzden, size tanımlanan listelere göre, hem yüz yüze hem de çevirim içi derslere mutlaka katılmanız, derslerinize çalışmanız, ödevlerinizi eksiksiz yapmanız kur başarınızı doğrudan etkileyecektir. Devamsızlık kayıtlarınız tutulacak, ödevleriniz kontrol edilecektir. Öğretim görevlilerimizle iletişim içerisinde bu süreci verimli bir şekilde tamamlamanızı önerir, hepinize başarılar ve sağlıklı günler dileriz.

 

Çankaya Üniversitesi

İngilizce Hazırlık Eğitimi Birimi