×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

CUPS Yeterlik Sınavı İçerik Tablosu

Bölüm İçerik Soru Tipleri
Dinleme (25 puan) 1 Kısa Metin/ Ders Dinleme (Not Alma)

1 Karşılıklı Konuşma (Dinlerken Cevaplama)

(± 15 Soru)

Ana Fikir / Detaylar / Çıkarım Yapma / Konuşmacının Amacı ya da Tutumunu Anlama

(Çoktan Seçmeli Sorular)

Okuma (25 puan) 2 Okuma Parçası

(± 700 kelime & her biri ± 10 soru)

Ana Fikir / Detaylar / Çıkarım Yapma / Referans Kelimelerini anlama/ Yazarın Amacı ya da Tutumunu Anlama / Organizasyon / Özetleme (Çoktan Seçmeli Sorular)
Dilin Kullanımı (15 puan) 10 Soru Cümle Tamamlama / Aynı anlamdaki cümleyi bulma / Cümleleri Sıralama

(Çoktan Seçmeli Sorular)

Yazma (20 puan) Kompozisyon Yazma (300+ kelime) Verilen bir konuda fikir belirtme
Konuşma (15 puan) Mülakat (± 5 dk.) Bireysel

 

Toplam: 100 puan. / ± 125 dk.

Daha fazla detay için Örnek Yeterlik Sınavına bakabilirsiniz. Bu sınav tam bir sınav değildir. Her bölümden örnek sorular içermektedir.