×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

CUPS İNGİLİZCE HAZIRLIK ÖĞRETİM PROGRAMI

CUPS GENEL PROGRAM HEDEFLERİ

CUPS öğrencilere;

1- İngilizce akademik ve sosyal ihtiyaçları doğrultusunda hem sözlü hem de yazılı olarak çeşitli ortamlarda etkili iletişim kurabilmeleri,

2- okuma ve dinleme metinlerini anlayabilme,  çözümleyebilme ve değerlendirebilmelerini sağlamaları,

3- özerk öğrenme stratejilerini uygulayabilmeleri,

4- gerekli dijital becerileri ve bilgi teknolojisi araçlarını kullanabilmeleri,

5- bilgiye ulaşmak için araştırma yöntemlerini kullanabilmeleri,

6- bireysel, sosyal ve küresel konularda farkındalık kazanabilmeleri,

7- kültürel farklılıkları ve çeşitliliği takdir edebilmeleri,

8- çalışma gruplarında işbirliği içinde çalışabilmeleri

için gerekli dil, düşünme ve akademik becerileri kazandırmayı hedefler.